YTS, merkez ve taşra teşkilatları tarafından aynı anda kullanılabilen web tabanlı bir uygulamadır. Tesis, Taşınmaz, Yatırım ve Bütçenizi takip etmek, planlamak ve raporlamak için gerçek zamanlı araçlar barındırır. 2016 yılı itibariyle tüm mevzuata uygun olarak hizmet vermektedir.

Yatırımlar ve Tesisler

Yapılan ve yapılması planlanan tüm yatırımların yatırım özetleri, arsa bilgileri, ilgili personel ve firma bilgileri, mimari detay, proje künyesi ile ödenek detay bilgilerinin olduğu yatırımı tanımlayan bilgilerin olduğu bölümdür.

Coğrafi Bilgi Sistemi

Tüm yatırım ve taşınmazları / tesisleri harita üzerinde görüntüleyerek bina ve blok bazında işaretleme yapılabilir, işaretlenen nokta/noktaların uydu ve yol görüntülerine ulaşılabilir. Harita üzerinde zoomlama ve yatırım özet bilgilerine ulaşmak mümkündür.

Mobil Uygulama

Tüm sistemin mobil versiyonuna iphone ve android işletim sistemli cep telefonlarından veya tablet bilgisayarlardan erişilebilir. Vatandaş ve yetkili oturum açılan mobil erişimde yatırım veya tesisle ilgili güncel bilgilere ulaşılabilir.

Alt Modüller

Kurum çalışanları tüm görevlendirmelerini buradan yönetebilir. Bir veya birden çok personele yeni görev buradan atanabilir ve görev ayrıntıları da eklenebilir. Aşamalı görev onayları çalıştırılabilir. Personeller görev dönüşü de görev raporları –varsa görevle ilgili ek dosyaları da ekleyebilirler. Ortak takvimden kurumdaki çalışanların istenen tarihlerde izinli veya görevli olup olmadıkları görüntülenebilir. Kurum dışındaki veya izinli personele görev ataması yaparken sistem tarafından uyarılır.
Yatırımın planlama, arsa, proje, ihale, inşaat veya tamamlanmış olduğu bilgisi girilen alanlara göre otomatik ilerler. Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları grafiksel olarak gösterilir ve süreçlerden otomatik olarak hesaplanır. Yatırımdaki son değişiklik yapan personel ve yaptığı işlemler tarihleriyle listelenir. Uzun süre güncellenmeyen alanlar varsa yine personeli uyararak yatırımın güncel kalmasını sağlamada yardımcı olur.
Yatırım için ayrılan ödenekler, gönderilen ödenekler ve yapılan harcamalar ayrıntılarıyla listelenir ve her bir alan girilen bilgilere göre otomatik hesaplanır. Bu alanlarda istenilen kriterlere göre filtreleme yapılabilir. İllerde bakiye kalan ödenekler tablosu ile ödenek takip cetveli de görüntülenir.
Yetkili personel onarım talebiyle ilgili bilgileri girebilir, onarımın yapılacağı sağlık tesisini seçerek onarım talebini ilgili evrakı da ekleyerek ilgili birime iletebilir. Yetkili birim de tüm onarım taleplerini listeleyebilirler.
Yatırım takip sistemindeki tüm alanlar izinleri çerçevesinde vatandaşla paylaşılabilir. Kurum web sayfasından anlık olarak istenilen alanlar gösterilebilir. Tüm paylaşılan veriler mobilde olduğu gibi günceldir.
Projenin ihale sürecindeki tüm ayrıntılarını tutar. İhale türü, yeri, bilgisi, ilgili yatırım veya tesis, iş ek bilgileri ve sözleşme bilgileri de tutulan alanlardandır. Daha sonra iş artışı varsa yine buradan eklenir.
Tesisler bina ve blok bazında deprem güçlendirme bilgileri tutulur. Güçlendirme yapılmışsa tarih ve tür bilgisiyle bloklara eklenir.
Tüm birim ve personel bilgisine buradan ulaşılabilir. Personelin ayrıntılı özgeçmişine ve kurumdaki birim/görev/ünvan bilgileri burada tutulur. İşten ayrılan veya birim değiştiren personel bilgisi de buradan güncellendiğinde izin görev sisteminde ve diğer ilişkili olduğu alanlarda da güncellenmesi sağlanır.
Tüm izinli veya görevli personelin bilgisi istenilen tarihte veya tarih aralığında takvimde görünür.
Yatırım veya tesisle ilgili proje ve ihale gibi tüm aşamalarda tutulan evrakları ve fotoğrafları sisteme yüklenebilir, klasörlerine göre gruplandırılabilir.
Yazılım kurumda kullanılan diğer bilgi yönetim sistemleriyle veri alışverişinde bulunabilir veritabanı farkı gözetmeksizin tüm verileri ortak kullanabilen esnek bir yapıya sahiptir.
Yatırımlar ile Taşınmazların / Tesislerin Takip ve Raporlanması

 Türkiye genelinde; planlanan, proje aşamasında olan, arsası belirlenmiş, inşaat durumunda olan ya da tamamlanmış taşınmazların iller bazında sıralanmış şekli gösterilmektedir. Taşınmazların il, ilçe, tip, proje numaralarının, tesislerinin son durumlarının gösterildiği bölümler bulunmaktadır.Bu bölümde yatırımla ilgili olarak bölge koordinatörleri, il sorumluları; ihale yapan kurumlar, ihaleye ait diğer bilgiler; arsa, proje ödenek, gönderilen ve harcanan ödenek kısımlarını barındırır. Mevcut yıla ait ödenek ve bütçe durumları da detay tablosunda yer alır. Tesislerin bulunduğu illeri, yapılış tarihlerini, tesis tiplerini, alan durumlarını, fiziki gerçekleşme oranlarını, maliyetlerini ve fiili bitiş tarihlerini il sorumluları tesis özetinde görüntüleyeilir ve güncelleyebilirler. Yapımı tamamlanan tesisler, deprem raporları, bütçe ile ilgili raporlar, görevli personellerin listeleri, icmal tabloları da önemli notlar alanında tutulur. Yatırımlara ait veriler farklı dosya tiplerinde raporlanma imkanına sahiptir. 


Ürün Sitesi

Yapılan ve yapılması planlanan tüm yatırımların yatırım özetleri, arsa bilgileri, ilgili personel ve firma bilgileri, mimari detay, proje künyesi ile ödenek ve harcama takibi, süreç yönetimi ve kronoloji, onarım ve tadilat yönetimi gibi niteliklerinin tutulduğu, yetkiler mertebesinde güncellemelerin yapılabildiği web tabanlı bir uygulamadır. Uygulamayı kendi sitesinde daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz.