Yatırım ve Proje Yönetim Sistemi Sunum

Yatırım ve Proje Yönetim Sistemi Sunum

ÖZET;

Proje, Yatırım, Envanter, Bütçe, Ödenek Takip ve Raporlama Sistemi

Türkiye genelinde planlanan, proje aşamasında olan, arsası belirlenmiş, inşaat durumunda olan ya da tamamlanmış taşınmazların iller veya bölgeler bazında kayıtlarının tutulması ve raporlanması için geliştirilmiş bir uygulamadır.

Kurumunuza ait yatırımların, taşınmazların, tesislerin, binaların ve arsaların kayıtlarını Yatırım Takip Sistemi’nde tutabilirsiniz.  

YTS’ye her hangi bir Internet tarayıcısından erişilebilirsiniz.

Yatırımlar; Yapılan ve yapılması planlanan tüm yatırımların özetleri, arsa bilgileri, ilgili personel ve firma bilgileri, mimari detay, proje künyesi ile ödenek detay gibi bilgilerinin olduğu bölümdür.

Taşınmazlar; Tamamlanan yatırımlar kolayca taşınmazlar listesine alınır. Burada taşınmaza ait ili, ilçesi, bölgesi, deprem raporları, bütçe ile ilgili raporları, icmal tabloları gibi bilgiler tutulur.

Raporlar; Tüm Türkiye'ye ait yatırımlar raporlanabileceği gibi, iller veya bölgeler bazında raporlamalar da yapılabilir. Kuruma özel raporlar, canlı verilerle, kolayca alınabilir.

Kılavuzlar; Planlama icmal listelerine, YTK kılavuzlarına sistemden ulaşılabilir ve istenilen dosya formatında kaydedilebilir.

Coğrafi Bilgi Sistemi; Yatırımlar ve tesisleri harita üzerinde görüntüleyerek bina ve blok bazında işaretleme yapılabilir, işaretlenen nokta/noktaların uydu ve yol görüntülerine ulaşılabilir. Yeni yatırımlar, adı, tipi, dahil olduğu program, proje grubu, yatırım yılı, planlanan alan, coğrafi lokasyonu ve yatırım bedelleri gibi özellikleriyle sisteme kaydedilebilir. Yetki verilen personelce istenilen alanlar güncellenebilir.

Ödenek Takibi, Yatırım için ayrılan ödenekler, gönderilen ödenekler ve yapılan harcamalar ayrıntılarıyla listelenir ve her bir alan girilen bilgilere göre otomatik hesaplanır.

Onarım ve Tadilat Yönetimi; Yetkili personel onarım talebiyle ilgili bilgileri girebilir, onarımın yapılacağı taşınmazı seçerek onarım talebini ilgili evrakı da ekleyerek ilgili birime iletebilir.

İhale Bilgileri; Yapım ihale bilgilerinde ihale tarihi, sözleşme tarihi, yer teslim tarihi, yaklaşık maliyet ihale bedeli, ek süreler dahil olmak üzere bitiş süresi alanları bulunur.

Süreç Yönetimi ve Kronoloji; Yatırımın planlama, arsa, proje, ihale, inşaat veya tamamlanmış olduğu bilgisi girilen alanlara göre otomatik ilerler. Kurum çalışanları veya dışarıdan yetkilendirilen kullanıcılar, yatırım veya tesisle ilgili proje ve ihale gibi tüm aşamalarda tutulan evrakları ve fotoğrafları sisteme yükleyebilirler.

Doküman Yönetimi; Yatırım detay ekranından firma adı, adresi, iletişim bilgileri ve proje sorumlusuna ulaşılabilir.

Kılavuzlar; Tüm yatırımların dökümü ve Yatırım takip kılavuzu detay tablosu gibi rapor ve kılavuzlar istenilen bölgeye göre alınabilir. Planlama icmal ve listeleri ile ödenek takip cetvelleri sistemden alınabilir.

İcmaller; Yatırımda kurum içi ve yönetici bilgi notu gibi farklı notların tutulduğu alanlar vardır.

Özel Notlar ve İl bilgi notları; İstenilen alanlardan seçilerek canlı sistemden otomatik oluşturulur.Yatırım veya taşınmazların yıllara veya istenen kriterlere göre karşılaştırmalı raporları sistem üstünden anlık alınabilir.

Fiziki Gerçekleşme; Yatırımın aşamasına göre otomatik gerçekleşme oranı hesaplanır ve grafikte gösterilir. Nakdi Gerçekleşme; Planlanan, ayrılan, gönderilen ve bölgelerde kalan ödenekler otomatik hesaplanarak nakdi gerçekleşme oranları hesaplanır. Yatırım listesinde fiziki ve nakdi gerçekleşme oranları da yer alır. Durumuna göre yatırımlar sıralanabilir.

 

| Categories: Genel, Haberler, Güncellemeler, Web Portal | Tags: | Return